Vyžlovka

Obec Vyžlovka

Obec Vyžlovka je umístěna na polovině vzdálenosti mezi Prahou a Kutnou Horou a vy se nacházíte na trase bývalé důležité obchodní stezky, po které se převáželo stříbro vytěžené v „Horách Kutných“ (Kutná hora) do Prahy. Bezpečnost přepravovaného zboží byla zajišťována vojenskými posádkami, díky nimž vznikaly podél cesty na mýtinách a holinách menší osady. Protože cesta vedla temnými a hustými hvozdy do dnešních dnů přetrvává v místních názvech původní pojmenování Kutnohorské stezky – „Zelená cesta“.

Vyžlovka patřila již od roku 1334 co zboží panství kosteleckému pánu ze Smiřic. Vyžlovkou vedla hlavní silnice z Kutné Hory do Prahy (asi tam, kde je nynější „stará cesta“), na které ve Vyžlovce stávalo mýto a vybíralo se clo z volů a beranů uherských. Na této silnici stávala panská hospoda. V třicetileté válce byla tato vesnice tak zpustošena, že zde zůstaly jen čtyři chalupy. Dle ústní tradice stávala v dolejší Vyžlovce myslivna, kde byli chováni psi „vyžlata“ pro pány. Od jména „vyžle“ odvozuje lid jméno vesnice Vyžlovka. Asi před 250 lety vystavěla prý kněžna Savojská v hořejší Vyžlovce vedle silnice letní zámeček, z něhož vycházelo se na hony. Tento lovčí zámek byl prodán a změněn v hostinec. Také se má za to, že jméno Vyžlovka bylo odvozeno od slova „Vyšší lov“ jak páni tuto vyvýšenou část svého panství nazývali.

Popis obce r. 1924

Obec Vyžlovka jest v politickém okrese českobrodském. Úzký pruh polní odděluje tuto obec na dvě části: na Vyžlovku hořejší a na Vyžlovku dolejší. Hořejší Vyžlovka má 438 m nadmořské výšky, dolejší jest asi o 15 m níže. Od Kostelce nad Černými lesy jest vzdálena 4 km, od Českého Brodu 10 km a od Prahy 30 km. Vyžlovka se svým okolím tvoří nejvyšší pahorkatinu na náhorní rovině černokostelecké. Rozhled z hořejší Vyžlovky jest velmi pěkný. Na východní straně jest viděti Kostelec nad Černými lesy, na straně severní viděti jest daleko do roviny polabské až k Lysé nad Labem. Za jasných dnů viděti jest  hory: Bezděz, Milešovka a Krkonoše. Český Brod ve dne dobře viděti není, poněvadž se nachází v dolině, ale v noci bývá viděno světlo elektrických lamp v cukrovaru českobrodském. Též světlo elektrických lamp v cukrovaru v Pečkách bývá viděti. Na severozápadě poskytuje pěkný pohled kostel v Hradešíně a na západě rýsuje se hora Říp. Podnebí zdejší je velmi studené, čehož příčinou jest vysoká poloha, velký počet rybníků (7) a otevřenost severním větrům, kdežto větrům jižním vysoké lesem pokryté kopce přístup zabraňují. Orná půda jest totiž tedy chladná a méně výnosná, ale při příznivém počasí je úroda dosti dobrá.

Internetové připojení ve Vyžlovce

Se službami od ÚVT Internet s.r.o. máte v této oblasti dostupné vysokorychlostní internetové připojení i chytrou  internetovou televizi (IPTV). Informace o dostupných tarifech jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele uvtnet.cz.

Další zajímavosti

Další informací o lokalitě naleznete:

http://www.vyzlovka.cz

https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/vyzlovka