Tuchoraz

Obec Tuchoraz

Tuchoraz je vesnice ležící v okrese Kolín 4 km jižně od města Český Brod. V obci trvale žije 337 obyvatel a její katastrální území má rozlohu 595 ha. V roce 2011 zde bylo evidováno 146 adres. Nejstarší zmínka o vsi pochází z písemných pramenů z roku 1295.

Od roku 1388, za vlády krále Václava IV., vlastnil ves Petr z Klučova, který na nevysoké skále nad Šemberou vystavěl před rokem 1409 první kamennou tvrz – základ dnešního hradu. V roce 1441 koupil tvrz pražský měšťan Daniel Žitavský z Koňského trhu, který založil rybník a mlýn na Šembeře. Po jeho smrti v roce 1462 zdědila jeho majetek manželka Hedvika, která tvrz v následujícím roce postoupila svému druhému manželovi Mikuláši (Svitáčkovi) z Landštejna, purkrabímu na hradu Hluboká. Mikuláš z Landštejna se však postupně stal nejvýznamnějším královským hodnostářem a tak malá tvrz přestala vyhovovat jeho nově nabytému mocenskému postavení. Po roce 1468 proto přistoupil k nákladné přestavbě na honosné šlechtické sídlo s mohutnou vstupní obytnou věží a prostorným palácem. Stavební práce vedl Mistr Květoň o čemž se dochoval unikátní český nápis nad bránou. Po smrti Mikuláše z Landštejna zůstal hrad do roku 1579 v majetku jeho potomků a od roku 1542 je trvale označován jako „zámek“.

Pohled na zachovalou obytnou věž

V roce 1923 byl dvůr při první pozemkové reformě svěřen do péče majitele zdejšího zbytkového statku, později byl v majetku zemědělského družstva. Zbytky hradu převzal v 70. letech 20. století krajský ústav státní památkové péče, který v 80. letech 20. století provedl opravu věže a její zpřístupnění veřejnosti. V roce 1992 získala v restituci celý statek, jehož součástí jsou i pozůstatky hradu a hospodářského dvora paní Markéta Grossová, která památku uzavřela veřejnosti.

V současné době je zbylá hradní věž po rekonstrukci a je přístupná pro veřejnost pouze době konání kulturních akcí. Z hradu se zachovaly zbytky paláce, obvodové zdivo čtverhranné bašty s kvádrovým nárožím, sklepení a především vstupní, 20 metrů vysoká, obytná věž. Ve věži se dochovaly unikátní gotické klenby, ve 2. patře obkročná hvězdicová klenba. Věž tuchorazského hradu představuje unikátní a poměrně řídce reprezentovanou architekturu z doby vlády Jiřího z Poděbrad

Internetové připojení v Tuchorazi

Se službami od ÚVT Internet s.r.o. máte v této oblasti dostupné vysokorychlostní internetové připojení i chytrou  internetovou televizi (IPTV). Informace o dostupných tarifech jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele uvtnet.cz.

Další zajímavosti

Další zajímavosti Tuchorazska

Stránky obce Tuchoraz