Sázava

Obec Sázava

Sázava je malé město ležící v okrese Benešov. Má 4000 obyvatel. V roce 1032 zde poustevník Prokop založil čtvrtý nejstarší klášter v Čechách. Město leží na řece Sázavě. Důležitý je zde sklářský průmysl. Narodil se zde českoamerický herec Jiří Voskovec.

  • Sázavský klášter: Před založením kláštera zde byla poustevna svatého Prokopa. Klášter založen roku 1032 knížetem Oldřichem. (Podle jiných pramenů byl klášter založen již roku 1009 svatým Prokopem). Byl to v pořadí čtvrtý klášter v Čechách. Klášter rozvíjel slovanskou liturgii, ale v době husitských válek byla jeho činnost výrazně omezena a zastavena též stavba hlavní lodě gotické katedrály. V 18. století došlo ke zrušení kláštera a přestavbě na zámek. Klášter benediktinů, nyní basiliánů u kostela sv. Prokopa udržoval staroslověnskou liturgii. Basiliáni přišli roku 2000 a již po roce měl konvent jedenáct noviců.
  • kostel sv. Kříže – v areálu sázavského kláštera se nacházejí též zbytky románského kostela sv. Kříže z 11. století
  • kostel sv. Martina
  • kostel sv. Prokopa – v současnosti využívan k bohoslužebným účelům Církví československou husitskou
  • mlýn – v roce 2006 v rekonstrukci

Internetové připojení v Sázavě

Se službami od ÚVT Internet s.r.o. máte v této oblasti dostupné vysokorychlostní internetové připojení i chytrou  internetovou televizi (IPTV). Informace o dostupných tarifech jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele uvtnet.cz.

Další zajímavosti

Stránky města Sázava