Provozní řád

Provozní řád rozhledny Skalka

Provozovatel: Obec Vyžlovka, Na Návsi 57, Vyžlovka

 1. Na rozhlednu není povoleno vstupovat v podnapilém stavu nebo pod vlivem halucinogenních látek
 2. Na rozhlednu není povoleno vstupovat handicapovaným osobám a není povoleno vstupovat se zvířaty.
 3. Na rozhlednu není povoleno vynášet a požívat na ní alkoholické nápoje, není na ní povoleno kouřit ani užívat halucinogenní látky.
 4.  Z rozhledny je zakázáno házet nebo pouštět dolů jakékoliv předměty.
 5. Na rozhlednu je zakázáno vstupovat za nepříznivých povětrnostních podmínek (silný vítr, námraza, krupobití, dále během bouřky nebo mlhy).
 6. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené pohybem či pobytem pod rozhlednou, na naučné stezce, výstupem a sestupem z rozhledny či pobytem na rozhledně.
 7. Provozovatel rovněž neodpovídá za věci ztracené či odcizené během aktivit uvedených v bodě 6.
 8. V okolí rozhledny a na rozhledně samotné je zakázáno stanovat, bivakovat, či rozdělávat oheň
 9. Je zakázáno poškozovat konstrukci rozhledny, porosty či budovy v okolí rozhledny. Jakékoliv prokázané poškození bude nutno uhradit v plném rozsahu.
 10. Parkování automobilů je povoleno pouze na ploše zpevněné štěrkem.
 11. Výstup na rozhlednu je povolen pouze po točitém schodišti uprostřed konstrukce rozhledny – během výstupu, sestupu či pobytu je zakázáno pohybovat se mimo odpočinkové podesty či vyhlídkové plošiny.
 12. I při dodržení výše uvedených pokynů je výstup, sestup i pobyt na rozhledně pouze na vlastní nebezpečí a proto jste zodpovědní za sebe i za své děti !!!
 13. Uklízejte po sobě i po svých mazlíčcích… nebo do toho příště šlápnete vy !!!

Vyžlovka 30.10.2011