Vstupné + otevírací doba

Od 18. 12. 2015 je vstup na rozhlednu zpoplatněn.

  • Vstup na rozhlednu je možný kdykoliv, pokud máte zakoupenou platnou vstupenku a pokud se budete řídit provozním řádem.
  • Vstupenky na rozhlednu lze zakoupit v otevíracích hodinách v restauraci Hotelu Vyžlovka – http://hotel-vyzlovka.cz/kontakt/ ( téměř kdykoliv )
  • Vstupenky lze zakoupit také v kiosku u rozhledny ( otevrací doba bude oznámena vždy na počátku sezóny )
  • Vstupenky jsou buď jednorázové v ceně 20 Kč, nebo roční, v ceně 200 Kč ( 365 dní od první aktivace, opakování vstupu po cca 1 min )
  • Ceny jsou včetně DPH
  • Vstupenku aktivujete ve čtecím zařízení vlevo od vchodu do turniketu pomocí QR kódu.
  • Jedná se o zkušební provoz – pokud nastane komplikace – mholikdoma@gmail.com, 737 646 397