Provozní řád

Provozní řád rozhledny        SKALKA

Provozovatel :            Zdeňka Holíková, Pražská 315, 281 63 Vyžlovka

 

1      Na rozhlednu není povoleno vstupovat v podnapilém stavu nebo pod vlivem halucinogenních látek

2      Na rozhlednu není povoleno vstupovat handicapovaným osobám a není povoleno vstupovat se zvířaty.

3      Na rozhlednu není povoleno vynášet a požívat na ní alkoholické nápoje, není na ní povoleno kouřit ani užívat halucinogenní látky.

4      Z rozhledny je zakázáno házet nebo pouštět dolů jakékoliv předměty.

5      Na rozhlednu je zakázáno vstupovat za nepříznivých povětrnostních podmínek ( silný vítr, námraza, krupobití, dále během bouřky nebo mlhy )

6      Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené pohybem či pobytem pod rozhlednou, na naučné stezce, výstupem a sestupem z rozhledny či pobytem na rozhledně.

7      Provozovatel rovněž neodpovídá za věci ztracené či odcizené během aktivit uvedených v bodě 6.

8      V okolí rozhledny a na rozhledně samotné je zakázáno stanovat, bivakovat, či rozdělávat oheň

9      Je zakázáno poškozovat konstrukci rozhledny, porosty či budovy v okolí rozhledny. Jakékoliv prokázané poškození bude nutno uhradit v plném rozsahu

10    Parkování automobilů je povoleno pouze na ploše zpevněné štěrkem.

11    Výstup na rozhlednu je povolen pouze po točitém schodišti uprostřed konstrukce rozhledny – během výstupu, sestupu či pobytu je zakázáno pohybovat se mimo odpočinkové podesty či vyhlídkové plošiny.

12    I při dodržení výše uvedených pokynů je výstup, sestup i pobyt na rozhledně pouze na vlastní nebezpečí a proto jste zodpovědní za sebe i za své děti !!!

Uklízejte po sobě i po svých mazlíčcích… nebo do toho příště šlápnete vy !!!

 

Vyžlovka 30.10.2011